Τα φυλάκια Kibo Fortt παρέχουν προστασία στο προσωπικό φύλαξης σε απομακρυσμένες περιοχές και κυρίως τις νυκτερινές ώρες. 


Είναι κατασκευασμένα έτσι, ώστε να αντέχουν σε επιθέσεις με λοστούς, παρέχοντας έτσι ασφάλεια σε όσους φυλάσσουν κτιριακές εγκαταστάσεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου.